Asbestinventarisatie Amsterdam

Voordat u asbest mag laten verwijderen, bent u genoodzaakt voorafgaand een asbestinventarisatierapport te laten opstellen. Hiervoor kunt u het team van JongDijk Asbestsanering inschakelen. Wij helpen u graag bij het regelen van een asbestinventarisatie in Amsterdam en omstreken. 

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie is niets anders dan het onderzoek doen naar de aanwezigheid van asbest in/rondom een gebouw of object door een gecertificeerd bedrijf.  

Een asbestinventarisatie dient aan bepaalde eisen te voldoen. Rijksoverheid en InfoMil bieden meer informatie over de regel- en wetgeving omtrent de inventarisatie en verwijdering van asbestZij geven onderstaande definitie:

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf. 

Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal.

Is een asbestinventarisatie verplicht?

Is uw woning, bedrijfspand of object van vóór 1994? Dan bent u verplicht om bij een verbouwing, renovatie of sloop een asbestinventarisatie uit te laten voeren. 

Voor 1994 werd er regelmatig asbest in diverse typen bouwmaterialen verwerkt. Vanaf  ’94 is het bij wet verboden om asbesthoudende materialen te bewerken. 

Wanneer u werkzaamheden gepland heeft staan bij objecten van voor 1994, dan moet u een geldig asbestinventarisatierapport, uitgevoerd door een daarvoor gecertificeerd bedrijf, kunnen overleggen. Eerder werd deze certificering nog SC-540 genoemd, maar tegenwoordig wordt dit het ‘Procescertificaat Asbestinventarisatie’ genoemd. 

Wanneer is asbestinventarisatie verplicht?

Twijfelt u of het in regio Amsterdam verplicht is om een asbestinventarisatie uit te laten voeren? Onze specialisten voorzien u van persoonlijk advies ten aanzien van uw situatie. Bovendien helpen ze u graag bij het inschakelen van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. 

asbestos

Wat is een asbestonderzoek?

Een inventarisatie bestaat uit het onderzoeken van asbesthoudende materialen door een professional. Eventueel worden er monsters genomen, waarna deze in één van de geaccrediteerde laboratoria voor asbestonderzoek worden geanalyseerd. In sommige gevallen kan dit ook op locatie worden gedaan en is de opdrachtgever direct op de hoogte of er sprake is van asbest. 

Asbestrapport

Zodra alle onderzoeken zijn afgerond wordt er een asbestrapport opgesteld. In dit rapport staat alle bevindingen die uit de analyses zijn gekomen. 

Inhoud asbestinventarisatierapport

In de regel dient een asbestinventarisatierapport altijd een aantal belangrijke eisen te voldoen. Zo moeten in ieder geval onderstaande punten erin verwerkt worden: 

 • Wat er precies onderzocht is;
 • Een overzichtstekening;
 • Uitslagen broninventarisaties;
 • De gevonden asbestverdachte materialen, de hoeveelheid en locatie hiervan;
 • Welke van deze verdachte materialen na analyse door een laboratorium wel of niet asbesthoudend zijn;
 • Welke methode (risicoklasse) gebruikt moet worden voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen/objecten;
 • Wie het asbest mag verwijderen (in de meeste gevallen zal dit een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf moeten zijn);
 • Bouwdelen waar onderzoek niet mogelijk was.

Hoe lang is een inventarisatierapport geldig?

Heeft u een asbestinventarisatie laten uitvoeren, houd er dan rekening mee dat het rapport maximaal 3 jaar geldig is. Zeker wanneer u een langdurige renovatie-, verbouwing- of sloopproject op de planning hebt staan. Is de geldigheid van uw rapport verlopen en zijn er nog werkzaamheden die verricht moeten worden, dan bent u genoodzaakt het rapport bij te laten werken naar de huidige stand van zaken. 

Waarom een geldigheidsduur van 3 jaar?

Ondanks het grondige onderzoek, blijft het rapport een momentopname. Het kan namelijk voorkomen dat er gedurende een langlopend project een wetswijziging heeft plaatsgevonden. 

Gezien de gezondheidsrisico’s, mogen asbesthoudende materialen nooit over het hoofd worden gezien. Een actueel asbestinventarisatierapport draagt hier aan bij. 

asbestrapport

Asbestinventarisatierapport verplicht bij sloopmelding

Bij een sloopmelding is een asbestinventarisatierapport altijd een veprlichte bijlage. Zo’n melding wordt gemaakt wanneer er meer dan 10 kuub sloopafval vrijkomt óf wanneer er asbesthoudende materialen verwijderen moeten worden. Een sloopmelding dient u zelf bij uw gemeente aan te vragen. 

 

Boete bij het ontbreken van een asbestinventarisatierapport

Een asbestsanering moet aan meerdere eisen voldoen. Worden deze regels niet nagestreefd, dan kan hier een fikse boete tegenover staan waarvan het bedrag op kan lopen tot duizenden euro’s. Saneert u asbest zonder er een melding van te maken, dan riskeert u niet alleen een boete, maar zet u ook uw gezondheid en dat van anderen op het spel. Om dit te voorkomen adviseren wij ook altijd om de wet- en regelgeving te volgen. 

Asbestinventarisaties en asbestsaneringen moeten aan verschillende regels voldoen. Het kan hoge boetes opleveren, wanneer deze regels niet worden nageleefd. Bedragen van deze boetes kunnen oplopen tot wel duizenden euro’s, of u nu particulier of bedrijfsmatig met asbest te maken heeft. Wanneer u zonder melding en/of inventarisatie asbest saneert, riskeert u niet alleen een boete, maar ook gezondheidsrisico’s voor uw omgeving. Om dit soort situaties te voorkomen, is ons dringende advies is dan ook altijd om de wet- en regelgeving te volgen. 

Drie typen asbestinventarisatie

Sinds 1 maart 2017 is er veel veranderd wat betreft de wet- en regelgeving rondom asbest, evenals de benamingen van de soorten asbestinventarisaties. Eerder was er Type 0, Type A en Type B. Hoewel deze benamingen zijn afgeschaft, worden ze nog wel regelmatig gebruikt. Daarom vindt u hieronder een overzicht met informatie wat de wijzigingen precies inhouden. 

Type 0 asbestonderzoek

Type 0 is een visuele beoordeling van het asbesthoudende materiaal en wordt enkel en alles ingezet om de aanwezigheid van asbest in een ruimte al dan niet vast te stellen. Zie het als een ‘quick visual scan’ zonder dat er materialen afgebroken moeten worden. Vaak wordt dit type asbestonderzoek ingezet bij de verkoop/aankoop van een woning of bedrijfspand. 

Een Type 0 asbestonderzoek mag niet gebruikt worden om een asbestsanering in gang te zetten. 

Type A asbestonderzoek

Ook Type A heeft als doel om visueel asbest vast te stellen, maar in tegenstelling tot voorgaand asbestonderzoek, mag bij Type A wel licht destructief onderzoek uitgevoerd worden. Zo kunnen er eventueel materiaal monsters afgenomen worden. 

Bij kleine tot middelgrote verbouwing- en renovatieprojecten is Type A de meest voorkomende soort asbestinventarisatie. 

Er bestaat ook nog het minder bekende Type G. Dit is een type A asbestonderzoek, aangevuld met een asbestbeheersplan met daarin preventieve en beheersmatige maatregelen. 

Type B asbestonderzoek

Naar aanleiding van een Type A onderzoek, kan er een Type B onderzoek uitgevoerd worden. Bij dit asbestonderzoek mogen er destructieve werkzaamheden verricht worden, waaronder breken, slopen en hakken. Ook als er het vermoeden bestaat dat er in een verborgen gedeelte van een pand asbest aanwezigheid is, wordt er een Type B onderzoek gedaan. 

Type B asbestonderzoeken worden het meest verricht bij grote sloop- en renovatieprojecten van oude gebouwen. 

Wijzigingen soorten asbestonderzoeken

Ook is in maart 2017 het certificatieschema voor asbestinventarisatie (SC-540) aangepast en samengevoegd met het voormalige schema (SC-530) en vormen ze nu het huidige certificatieschema, vallend onder artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling (arbo-regeling), bijlage XIIIa.

Deze samenvoeging heeft gevolgen voor de asbestinventarisaties: 

 • Type A en Type B zijn komen te vervallen, waardoor het doel en de vraag van de opdrachtgever meer centraal zijn komen te staan. Want waar is de asbestinventarisatie voor nodig en om welke risicoklasse asbest gaat het?
 • Een asbestinventarisatieplan is een normeis geworden bij een asbestinventarisatie en dus verplicht voor een inventarisatiebedrijf. Het plan bevat onder meer een beschrijving van het te onderzoeken bouwwerk of voorwerp.
 • De nadruk ligt meer op het vooronderzoek, waardoor het inventarisatiebureau actief op zoek dient te gaan naar historische informatie over het pand, bijvoorbeeld door het raadplegen van het gemeentearchief. 
 • Tegenwoordig bent u ook verplicht een beschrijving te geven van het af te bakenen gebied voor de asbestsanering. 

De kosten voor een asbestinventarisatie

Een asbestonderzoek brengt de nodige kosten met zich mee. De prijs is onder meer afhankelijk van het type onderzoek dat uitgevoerd moet worden. Het is dan ook lastig om een inschatting van de totale kosten te maken. Bent u toch benieuwd naar de prijs, dan kunt u het beste geheel vrijblijvend een offerte aanvragen

Asbestinventarisatiebedrijf inschakelen?

Woont u in of in de buurt van Amsterdam en heeft u het vermoeden dat te maken hebt met asbesthoudende materialen? Schakel dan een gecertificeerd bedrijf in. JongDijk Asbestsanering is gespecialiseerd in het verwijderen van asbest. Wij helpen u graag bij het regelen van een asbestinventarisering  en kunnen vervolgen vakkundig en bovenal veilig het asbest voor u verwijderen. Maak vandaag nog een afspraak. 

Vraag hier uw vrijblijvende asbest offerte aan

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 128 MB.

Scroll naar boven