Veelgestelde vragen over asbest

In ons werk merken we vaak dat er veel vragen zijn over asbest. Want wat is asbest, hoe kunt u het herkennen en wat zijn de kosten voor het verwijderen ervan? De antwoorden hiervan en meer vindt u op deze pagina. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Asbest algemeen

Asbest is een verzamelnaam voor diverse mineralen die in de natuur voorkomen. Ze zijn opgebouwd uit minuscule asbestvezels. Vanwege de goede eigenschappen – asbest is immers sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en goedkoop – werd het vroeger veel toegepast in woningen, bouwwerken en objecten. In Nederland is ruim 80% van de geïmporteerde asbest verwerkt tot producten als golfplaten en waterleidingbuizen. Heeft u te maken met hechtgebonden asbest, dan hoeft u niet direct actie te ondernemen. Niet-hechtgebonden asbest is daarentegen zeer gevaarlijk. Het wordt daarom ten zeerste aangeraden om dit zo snel mogelijk te laten verwijderen. 

 

Asbest is een natuurproduct. Het is een samenvoeging van een aantal natuur gevormde mineralen, welke zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Er zijn twee groepen te onderscheiden, namelijk serpentijn en amfibool. Chrysotiel is verreweg de meest toegepaste vorm. Je hebt hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden zijn de asbestvezels stevig in een draagmateriaal verankerd. Bij niet-hechtgebonden zijn de vezels slecht gebonden aan een bindmiddel.

Er zijn twee belangrijke soorten asbestvezels: spiraalvormige of serpentijnachtige vezels, waaronder witte asbest of chrysotiel, en rechte of amfiboolachtige vezels, waaronder blauwe asbest of crocidoliet, bruine asbest of amosiet, geel asbest of anthophylliet, grijs asbest of tremoliet en groen asbest of actinoliet. In Nederland werd asbest vooral na 1950 veelvuldig gebruikt in fabrieken, woningen en schepen. Het bewerken, verwerken of op voorraad houden van asbest is sinds 1 juli 1993 verboden. Als gebouwen voor 1 juli 1993 zijn gebouwd en gesloopt, verbouwd of onderhouden moeten worden, is er een risico op blootstelling aan asbest.

Asbestvezels hebben een zeer hoge sterkte, slijtvastheid en stijfheid. Ze zijn ook bestand tegen zuren en kunnen temperaturen van minimaal 400 graden tot meer dan 1000 graden Celsius verdragen. Vanwege deze eigenschappen en de lage kosten werd asbest veelvuldig gebruikt als brandwerend materiaal in de bouw en als rem- en frictiemateriaal.

Bij hechtgebonden asbest zijn de asbestvezels stevig in een draagmateriaal verankerd. Ze zijn zodanig gebonden aan het bindmiddel, dat ze niet los kunnen komen (onder normale omstandigheden). Omdat er vrijwel geen losse vezels zijn, is het risico op de gezondheid beperkt. Maar door verwering van de materialen kan de verwerkte asbest steeds minder hecht worden en dus gevaarlijker. Hechtgebonden asbest is voornamelijk chrysotiel en soms crocidoliet.

We spreken van niet-hechtgebonden asbest (ook wel losgebonden genoemd) als de vezels niet of slecht gebonden zijn aan een bindmiddel. Daardoor kunnen makkelijk vezels loskomen en dit neemt grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Het gaat bij losgebonden asbest vaak om toepassingen die geperst, gesponnen of gespoten zijn. In de meeste gevallen zal het chrysotiel, crocidoliet of amosiet betreffen.

Asbest is verboden sinds 1993 in Nederland. Voor nieuwe producten wordt asbest dus niet meer gebruikt. Het komt wel regelmatig voor in oudere gebouwen, bedrijfspanden of producten. Het zit dan vooral onder vloerbedekkingen, schoorstenen en dakpannen.

Asbest herkennen

Het kan lastig zijn om asbest te identificeren, omdat de vezels in meer dan 3.000 verschillende producten zijn gebruikt. Om een overzicht te krijgen van de verschillende asbest toepassingen in en rondom uw huis, kunt u JongDijk raadplegen. Als u hulp nodig heeft bij het identificeren van asbest, kunt u contact opnemen met ons. 

Asbest heeft meestal een vezelachtige structuur en is vaak wit tot lichtgrijs van kleur. Als u wilt weten waar u asbest kunt tegenkomen in en rondom uw huis, kunt u JongDijk raadplegen. Om er zeker van te zijn of een bepaald materiaal asbest bevat, kunt u het beste een materiaalanalyse laten uitvoeren door een laboratorium. Het is vaak niet mogelijk om aan de buitenkant van een product te zien of het asbest bevat. 

Asbest bestaat uit kleine vezels en zijn met het blote oog niet te zien. Wel zit asbest in bepaalde materialen. Ook werden diverse asbestsoorten als laatste gebruikt in de jaren 40 tot 60 bij de bouw. Als uw woning of bedrijfspand al wat ouder is, dan kan het zijn dat er asbest aanwezig is. Je kan asbest herkennen aan structuur, geur, kleur en met een aansteker.

Het is een samenvoeging van een aantal natuur gevormde mineralen, welke zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Er zijn twee groepen te onderscheiden, namelijk serpentijn en amfibool. Chrysotiel is verreweg de meest toegepaste vorm. Je hebt hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest. 

Asbest is verboden sinds 1993 in Nederland. Voor nieuwe producten wordt asbest dus niet meer gebruikt. Het komt wel regelmatig voor in oudere gebouwen, bedrijfspanden of producten. Het zit dan vooral onder vloerbedekkingen, schoorstenen en dakpannen.

Diverse toepassingen van asbest:

  • Asbest in cement: Asbesthoudende cementplaten zijn vaak gebruikt voor gevels, dakbeschot, schoorstenen, cv-installaties, galerijen van flats, schuren en garages. Ook imitatie leien en vensterbanken zijn soms van asbest.
  • Asbest in vinylzeil: In bepaalde soorten vinylzeil en harde vinyltegels die zijn vervaardigd tussen 1963 en 1983, kan asbest aanwezig zijn. Ook de lijm die in die tijd werd gebruikt, kan asbest bevatten.
  • Asbest in oude huishoudelijke apparaten: Asbest kan voorkomen in oude huishoudelijke apparaten die warmte afgeven of blootgesteld worden aan warmte, zoals haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes.

Asbest en gezondheid

Wanneer asbesthoudend materiaal in goede staat verkeert en niet beschadigd is, is er weinig risico. Echter, als de platen beschadigd zijn, als onbeschadigde platen worden bewerkt, of als ze niet deskundig worden gesloopt, kunnen er asbestvezels vrijkomen. Voor meer informatie hierover kunt u de veelgestelde vragen en antwoorden hieronder raadplegen.

Alle soorten asbest nemen gezondheidsrisico’s met zich mee. Wel zijn hier gradaties in. Ambifool is de meest gevaarlijke stof. De ambifolen crocidoliet (blauw) en amosiet (bruin) zijn twee hele gevaarlijke vormen van asbest. Blauw asbest is het meest schadelijk voor de gezondheid. De rechte, harde vezels kunnen niet door het immuunsysteem worden afgebroken en zwerven daarom door het lichaam. Meer informatie over de gezondheidsrisico’s van asbest vindt u hier

Als asbestvezels in de lucht zweven en ingeademd worden, kunnen ze diep doordringen in de longen. Na vele jaren kunnen deze asbestvezels leiden tot longkanker of mesothelioom, wat een vorm van kanker is die het longvlies of buikvlies aantast.

De kans op het ontwikkelen van kanker als gevolg van het inademen van asbestvezels varieert van persoon tot persoon en is afhankelijk van de hoeveelheid asbestvezels die iemand heeft ingeademd. Dit hangt weer af van de hoeveelheid asbestvezels in de lucht en de tijdsduur van blootstelling aan deze lucht.

Het grootste risico van asbestblootstelling is aanwezig wanneer iemand gedurende lange tijd wordt blootgesteld aan grote hoeveelheden asbestvezels in de lucht. Dit soort blootstelling deed zich bijvoorbeeld voor in sommige werksituaties waarbij werknemers gedurende vele jaren dag in dag uit grote hoeveelheden asbestvezels hebben ingeademd.

Asbest onderzoeken

Om met absolute zekerheid vast te stellen of een materiaal of product asbest bevat, is het noodzakelijk om een laboratoriumtest uit te voeren. Wel is het mogelijk om producten of materialen te identificeren waarvan wordt vermoed dat ze asbest bevatten.

Als u twijfels heeft dan kan u dit door een laboratorium laten vaststellen. Wij van JongDijk kunnen dit professioneel voor u verwijderen, zodat uw huis asbestvrij is. 

Om te bepalen of asbestvezels gevaarlijk zijn, wordt gekeken naar hoe het asbest is gebonden aan het materiaal. Er zijn twee categorieën: hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest.

Hechtgebonden asbest: In producten waarin de asbestvezels stevig zijn verankerd, komen er nauwelijks vezels vrij, tenzij het materiaal wordt verwijderd of beschadigd. Dit is een laag risico.

Niet-hechtgebonden asbest: In producten waarin de vezels niet of nauwelijks zijn verankerd, zoals spuitasbest, zachte isolatieplaten of sterk verouderd of verweerd hechtgebonden materiaal, kunnen de vezels gemakkelijk vrijkomen en door u of anderen worden ingeademd. Dit is een hoog risico.

Daarnaast wordt er gekeken naar de twee typen asbest: amfiboolasbest en serpentijnasbest. Amfiboolasbest, waaronder amosiet en crocidoliet, wordt als gevaarlijker beschouwd dan serpentijnasbest (chrysotiel). Dit onderscheid wordt in overweging genomen bij het bepalen van de risico’s.

Asbest verwijderen als particulier

Een particulier mag niet meer dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal per kadastraal perceel verwijderen. Als u meer wilt verwijderen, moet u een gecertificeerd bedrijf inschakelen om dit te doen. Er bestaat geen eenduidige handleiding voor het veilig zelf verwijderen van asbest.

Alle soorten asbest nemen gezondheidsrisico’s met zich mee. Wel zijn hier gradaties in. Ambifool is de meest gevaarlijke stof. De ambifolen crocidoliet (blauw) en amosiet (bruin) zijn twee hele gevaarlijke vormen van asbest. Blauw asbest is het meest schadelijk voor de gezondheid. De rechte, harde vezels kunnen niet door het immuunsysteem worden afgebroken en zwerven daarom door het lichaam. Meer informatie over de gezondheidsrisico’s van asbest vindt u hier

Als u asbest wil laten verwijderen dan is het vaak noodzakelijk om een deskundig bedrijf in te schakelen. Wij van JongDijk kunnen u hier verder bij helpen. Wij zijn een professioneel bedrijf voor de verwijdering van asbest. 

Als particulier is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om zelf verwijderingswerkzaamheden uit te voeren. Deze werkzaamheden omvatten het verwijderen van geschroefde, hechtgebonden asbestplaten met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel, en het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met dezelfde maximale oppervlakte. Als u ervoor kiest om zelf asbest te verwijderen, moet u altijd vooraf de gemeente op de hoogte stellen. Het is niet nodig om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren als u het asbest zelf verwijdert. Als u ervoor kiest om de werkzaamheden niet zelf uit te voeren, moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen dat verplicht is om vooraf een asbestinventarisatie uit te voeren.

Het is echter verboden voor particulieren om zelf dakleien te verwijderen, en hiervoor is altijd een asbestinventarisatie nodig. Het laten verwijderen van dakleien is alleen toegestaan voor een gecertificeerd bedrijf, afhankelijk van de risicoklasse die uit de inventarisatie naar voren komt.

Wanneer u een melding heeft gedaan van de asbestwerkzaamheden, mag u in de meeste gevallen vier weken later beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Echter, als u zelf het asbest gaat verwijderen en als de verwijdering voldoet aan de uitzonderingsregels die van toepassing zijn op particulieren, dan mag u vijf werkdagen nadat u de melding bij de gemeente heeft gedaan beginnen met de werkzaamheden.

Als particulier kunt u uw asbest afleveren bij de milieustraat of het afvalbrengstation van uw gemeente, dat wordt aangegeven met de naam en het adres van de afleverplaats. Om het asbest af te leveren, dient u het dubbel in te pakken met doorzichtige folie van 0,2 mm dikte en de naden af te tapen. U kunt de folie verkrijgen bij het lokale afvalbrengstation, eventueel tegen betaling. Neem contact op met uw gemeente voor eventuele aanvullende voorschriften. In het geval dat u mogelijk asbestmateriaal aantreft op straat of in een openbaar (groen) gebied, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw gemeente om de illegale asbestdumping te melden.

Asbest en kosten

Als u een idee wilt krijgen van de kosten voor het verwijderen van asbest, kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen bij JongDijk. Omdat de kosten afhankelijk zijn van factoren zoals de locatie en hoeveelheid asbest, kunnen wij een berekening op maat voor u maken. Bovendien kunt u ook bij ons terecht voor het aanvragen van de sloopvergunning. Bij JongDijk zijn we uw partner als het gaat om het verwijderen van asbest.

De eigenaar van het pand waar asbest is aangetroffen,  betaalt de kosten. 

De kosten verschillen heel erg per situatie. Dit ligt namelijk aan de plaats en de hoeveelheid. Heeft u asbest gesignaleerd in uw pand en wilt u de exacte kosten weten? Vraag dan een offerte aan. U ontvangt binnen 24 uur de prijs. 

Waarom kiezen voor JongDijk?

JongDijk Asbestsanering is een professioneel en betrokken bedrijf, gespecialiseerd in het saneren van asbest voor bedrijven en particulieren.

Alle medewerkers van JongDijk zijn in het bezit van de benodigde certificaten en op de hoogte van de laatste technieken en regelgeving. Het materieel waarmee de werkzaamheden uitgevoerd worden voldoet aan alle milieu- en veiligheidseisen. 

Wij hebben jarenlange ervaring in uiteenlopende projecten voor diverse grote opdrachtgevers. JongDijk is uitgegroeid tot een gevestigde naam binnen de saneringsbranche.

Hulp nodig?

Twijfelt u of er sprake is van asbest in uw woning of bedrijfpand? Neem dan contact op met JongDijk door te bellen naar 085 0470 470 of vraag direct een vrijblijvende offerte aan. 

Meer lezen over asbest?

Asbest laten verwijderen?

asbestsanering-bedrijfspand

Asbest verwijderen vereist een deskundige aanpak. Vanwege gezondheidsrisico’s is het verstandig om asbest niet zelf te verwijderen.

Hoe herkent u asbest?

Jongdijk Asbestsanering

Asbestvezels zijn met het blote oog niet zichtbaar en kun je daardoor alleen met een microscoop herkennen. Maar hoe kun je asbest dan wel herkennen?

Is asbest gevaarlijk?

asbestinventarisatie

Hoewel de gevaren van asbest behoorlijk duidelijk zijn, zijn er toch genoeg mensen die de gevaren van asbest overdreven vinden. Is dit terecht?

Scroll naar boven