Asbestinventarisatie Rotterdam

Woont u in Rotterdam en bent u op zoek naar een bedrijf om een asbestinventarisatie uit te voeren? Dan bent u bij JongDijk Asbestsanering aan het juiste adres. 

In de meeste gevallen is het verplicht om een asbestinventarisatierapport op te laten stellen, voordat de asbestverwijdering plaatsvindt.

U vindt op deze pagina alle informatie die u nodig heeft omtrent de regels van asbestinventarisaties en de onderzoeken die hiervoor uitgevoerd dienen te worden. 

Wat is een asbestinventarisatie?

Bij een asbestinventarisatie wordt er onderzoek gedaan naar asbest in/rondom een object of gebouw door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf.

Er zijn echter meerdere eisen waaraan de inventarisatie van asbesthoudende objecten aan moet voldoen. Op de website van Rijksoverheid en InfoMil kunt u meer lezen over de wetgeving rondom het inventariseren en verwijderen van asbest. Zij geven onderstaande definitie:

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf. 

Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal.

Is het verplicht?

Is uw kantoorpand, woning of object van voor 1 januari 1994, dan bent u verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren zodra u gaat renoveren, verbouwen of slopen. 

Volgens de wet is het vanaf 1994 verboden om asbesthoudend materiaal te verwerken, bewerken of verhandelen. Vóór 1994 werd asbest regelmatig verwerkt in verschillende bouwmaterialen.

Wanneer u werkzaamheden bij panden van voor 1994 gepland heeft staan, bent u verplicht een asbestinventarisatierapport te overleggen. Deze moet uitgevoerd zijn door een gecertificeerd bedrijf. Deze certificering werd toentertijd ook wel SC-540 genoemd. Sinds 2017 is hier een nieuwe benaming voor, namelijk het ‘Procescertificaat Asbestinventarisatie’. 

Wanneer is asbestinventarisatie verplicht?

Weet u niet zeker of u verplicht bent om in Rotterdam een asbestinventarisatie te laten uitvoeren? Neem dan gerust contact met ons op. De specialisten van JongDijk voorzien u graag van persoonlijk advies omtrent uw situatie en helpen u bij het inschakelen van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. 

asbestos

Wat is een asbestonderzoek?

Tijdens een asbestinventarisatie onderzoekt een inspecteur het volledige pand op asbesthoudende materialen en worden er eventuele monsters genomen. In één van de geaccrediteerde laboratoria voor asbestonderzoek worden deze monsters grondig onderzocht. In enkele gevallen kan dit onderzoek ook op locatie worden uitgevoerd. In dat geval is de opdrachtgever meteen op de hoogte van de al dan niet aanwezigheid van asbest. 

Asbestrapport

Als alle onderzoeken zijn uitgevoerd, wordt er een asbestrapport opgemaakt. Hierin staan alle bevindingen van de onderzoeken en inspecteurs. 

Inhoud asbestinventarisatierapport

Er zijn een aantal eisen waar een asbestinventarisatierapport aan moet voldoen. De volgende onderdelen moeten in ieder geval aan bod komen:

 • Wat er precies onderzocht is;
 • Een overzichtstekening;
 • Uitslagen broninventarisaties;
 • De gevonden asbestverdachte materialen, de hoeveelheid en locatie hiervan;
 • Welke van deze verdachte materialen na analyse door een laboratorium wel of niet asbesthoudend zijn;
 • Welke methode (risicoklasse) gebruikt moet worden voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen/objecten;
 • Wie het asbest mag verwijderen (in de meeste gevallen zal dit een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf moeten zijn);
 • Bouwdelen waar onderzoek niet mogelijk was.

Hoe lang is een inventarisatierapport geldig?

Een asbestinventarisatierapport heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Dit is erg belangrijk om rekening mee te houden, zeker wanneer u te maken heeft met een langdurig renovatie- of sloopproject. Is de geldigheidsduur verlopen en zijn er nog werkzaamheden die uitgevoerd moet worden? Dan moet u het rapport laten bijwerken op basis van de actuele situatie. 

Waarom een geldigheidsduur van 3 jaar?

Hoewel er bij een asbestinventarisatie uitvoerig onderzoek wordt gedaan, blijft het een momentopname. Om die reden is het rapport 3 jaar geldig. Tijdens een langdurige verbouwing kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er een aanpassing in de wetgeving heeft plaatsgevonden.

Asbesthoudende materialen mogen nooit over het hoofd gezien worden. Hier draagt een actueel asbestinventarisatierapport aan bij. Deze moet u dan ook altijd wanneer nodig kunnen overleggen. 

asbestrapport

Asbestinventarisatierapport verplicht bij sloopmelding

Bij een sloopmelding is een asbestinventarisatierapport een verplichte bijlage. Zodra er meer dan 10 kuub sloopafval vrijkomt óf wanneer er asbest wordt verwijderd, wordt er zo’n melding gemaakt. U dient een sloopmelding bij uw eigen gemeente aan te vragen. 

Boete bij het ontbreken van een asbestinventarisatierapport

Er zijn verschillende regels waaraan asbestinventarisaties en asbestsaneringen aan moeten voldoen. Als deze regels worden overtreden, kan dit hoge boetes opleveren. De bedragen van deze boetes kunnen wel oplopen tot duizenden euro’s, of u nu bedrijfsmatig of particulier met asbest te maken heeft. Als u zonder melding en/of zonder inventarisatie asbest verwijdert, riskeert u naast een boete ook gezondheidsrisico’s voor uw omgeving. Ons dringende advies is dan ook altijd om de wet- en regelgeving te volgen om dit soort dingen te voorkomen. 

Drie typen asbestinventarisatie

Er is sinds 1 maart 2017 veel veranderd rondom de wetgeving van asbest. Hieronder valt ook de benamingen van de soorten asbestinventarisaties. Eerder werden asbestonderzoeken in drie typen onderverdeeld: Type 0, Type A en Type B. Ondanks dat deze benamingen ondertussen zijn afgeschaft, worden ze nog wel veel gebruikt. Daarom hebben wij deze typen voor u op een rijtje gezet. In de onderstaande tabel leest u wat de wijzigingen precies inhouden.

Type 0 asbestonderzoek

Een type 0 asbestonderzoek bestaat uit een visuele beoordeling waarbij de aanwezigheid van asbestverdachte materialen onderzocht wordt. Dit type wordt alleen gebruikt om de aanwezigheid van asbest in een ruimte al dan niet vast te stellen. U kunt het zien als een ‘quick visual scan’, zonder dat er daadwerkelijk dingen afgebroken moeten worden. Type 0 wordt meestal ingezet bij de verkoop/aankoop van een woning of kantoorpand om vast te stellen of er asbest aanwezig is.

Belangrijk om te weten bij een type 0 is dat dit niet gebruikt mag worden om asbestsanering in gang te zetten.

Type A asbestonderzoek

Een Type A asbestonderzoek heeft ook als doel om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen visueel te constateren. Het verschil tussen een Type A en een Type 0 asbestonderzoek is dat er bij Type A licht destructief onderzoek uitgevoerd mag worden met handgereedschap. Ook kunnen er materiaalmonsters genomen worden.

Type A is de meest voorkomende soort asbestinventarisatie bij kleine tot middelgrote verbouwingen en renovaties.

In het verlengde van Type A was er nog een (minder bekend) type: Type G. Dit was een Type A asbestonderzoek, uitgebreid met een asbestbeheersplan waarin preventieve en beheersmatige maatregelen aangedragen werden. 

Type B asbestonderzoek

Het Type B asbestonderzoek kan voortkomen uit het Type A onderzoek. Het kan zijn dat er materialen afgebroken moeten worden om te beoordelen of er al dan niet sprake is van asbesthoudend materiaal. In dit geval komen er destructieve werkzaamheden bij kijken (breken, hakken, slopen). Dan is het noodzakelijk om een Type B onderzoek uit te laten voeren. Wanneer er het vermoeden bestaat dat er asbest aanwezig is in een verborgen gedeelte van het pand is dit ook van toepassing.

Type B onderzoeken komen het meeste voor bij grote sloop- en renovatieprojecten van oude panden.

Wijzigingen soorten asbestonderzoeken

Het certificatieschema voor asbestinventarisatie (SC540) is sinds 1 maart 2017 aangepast en samengevoegd met het voormalige schema SC530 (asbestsanering) tot één nieuw certificatieschema. Deze schema’s vallen nu samen onder artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling (arbo-regeling), bijlage XIIIa.

Dit heeft een aantal gevolgen voor asbestinventarisaties:

 • Type A en Type B zijn komen te vervallen. Het doel en de vraag van de opdrachtgever staan hierdoor meer centraal. Waar is de asbestinventarisatie voor nodig en om welke risicoklasse asbest gaat het?
 •  Een asbestinventarisatieplan is een normeis geworden bij een asbestinventarisatie en dus een verplicht element voor een inventarisatiebedrijf. Het is een be­schrijving van het bouwwerk of voorwerp die wordt onderzocht op asbest.
 • De nadruk ligt meer op deskresearch (vooronderzoek). Het inventarisatiebureau dient actief op zoek te gaan naar historische informatie van een gebouw. Een bijvoorbeeld hiervan is het raadplegen van het gemeentearchief.
 • Bij inventarisatie dient nu ook een beschrijving gegeven te worden van het af te bakenen gebied/ruimte voor de asbestverwijdering. Eerder was de omschrijving van het voorwerp voldoende, niet het gebied waar een risico op vrijgekomen asbestvezels zou kunnen zijn.

Asbestinventarisatie kosten

Vanzelfsprekend brengt een asbestinventarisatie kosten met zich mee. Deze kosten kunnen erg uiteenlopen, doordat iedere asbestinventarisatie maatwerk is en de kosten afhangen van het soort onderzoek dat gedaan wordt. Daarom is het lastig om kosten voor een asbestinventarisatie vooraf te benoemen. Deze zijn afhankelijk van de grootte van het betreffende project en het type onderzoek dat van toepassing is. Bent u benieuwd wat de kosten voor uw project zijn? U kunt geheel vrijblijvend een offerte aanvragen

Asbestinventarisatiebedrijf inschakelen?

Bent u woonachtig in Rotterdam en heeft u het idee dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in uw woning of kantoorpand? En is uw pand gebouwd voor het jaar 1994? Dan is het zo snel mogelijk inschakelen van een gecertificeerd bedrijf van belang. JongDijk is expert in het verwijderen van asbest en kent ook meerdere bedrijven in Nederland. Wij schakelen die graag voor u in om uw pand te laten onderzoeken. Vervolgens kunnen onze specialisten veilig al het asbest saneren.

Scroll naar boven