Asbestinventarisatierapport

Er zijn een hoop situaties waarin het verplicht is om een asbestinventarisatie rapport op te laten stellen, voordat er asbest verwijderd mag worden. Zowel het uitvoeren van de inspectie, als het opstellen van een asbestinventarisatierapport, moet door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.

In 1994 zijn er meerdere aanpassingen gedaan in de wet over asbestsanering. Dit heeft ook invloed gehad op de regels van het inventariseren van asbest door gecertificeerde bedrijven. JongDijk verteld u graag wanneer dit verplicht is en wat er in het asbestinventarisatierapport dient te staan.

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbest inspectie, ofwel een asbestinventarisatie, is kort gezegd een onderzoek naar asbest in of rondom een gebouw of object door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf.

Is uw woning, pand of ander object gebouwd voor 1 januari 1994? En gaat u binnenkort renoveren, verbouwen of slopen? Dan bent u verplicht om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor een asbestinventarisatie.

Sinds de verandering van de wet in 1994, is het verboden om zelf met asbesthoudende materialen te werken. Tot die tijd werd asbest nog veel gebruikt. Onder andere in bouwmaterialen. 

Dit houd in dat u bij werkzaamheden in gebouwen van voor 1994, de verplichting heeft een asbestinventarisatierapport te overleggen. Het is van belang dat dit wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. 

Wanneer is asbestinventarisatie verplicht?

Wat is een asbestonderzoek?

Een asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een bedrijf die de juiste certificaten in bezit heeft. Tijdens het onderzoek wordt het hele gebouw of object, met monsters getest op de aanwezigheid van asbest. De monsters worden onderzocht in één van de laboratoria voor asbestonderzoek. Er zijn opdrachten waarbij een onderzoek op locatie wordt uitgevoerd. De opdrachtgever is dan onmiddellijk op de hoogte van de uitslag.

 

asbestos

Twijfelt u of u verplicht bent een asbestinventarisatie te laten doen? Neem gerust contact met JongDijk op. Wij adviseren u graag op dit gebied en kunnen u ondersteunen bij het regelen van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Wat is een asbestinventarisatierapport

Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, wordt er een asbestinventarisatierapport opgesteld. Hierin staan alle conclusies van de onderzoekers en inspecteurs duidelijk beschreven. Uit het rapport blijkt op welke plekken in het gebouw of object, asbesthoudende materialen zitten. Bepaalde materialen zijn bekend, maar deskundige vinden vaak nog asbesthoudende materialen op onverwachte plekken. Ook kijken deskundigen naar welke vorm van asbest er aanwezig is en in welke hoeveelheid deze vorm komt. Deze bevindingen zijn allemaal te vinden in het rapport. Op basis hiervan wordt er bepaald of alle asbest verwijderd moet worden of niet. 

Inhoud asbestinventarisatierapport

Er hangen een aantal eisen aan de inhoud van een asbestrapport. Een asbestinventarisatierapport wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf. Dit bedrijf dient zich aan deze regels te houden. De volgende onderdelen moeten aan bod komen:

  • Wat er precies onderzocht is
  • Een overzichtstekening
  • Uitslagen broninventarisaties
  • De gevonden asbestverdachte materialen, de hoeveelheid en locatie hiervan
  • Welke van deze verdachte materialen na analyse door een laboratorium wel of niet asbesthoudend zijn
  • Welke methode (risicoklasse) gebruikt moet worden voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen/objecten
  • Wie het asbest mag verwijderen (in de meeste gevallen zal dit een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf moeten zijn)
  • Bouwdelen waar onderzoek niet mogelijk was

Hoe lang is een inventarisatierapport geldig?

Een asbestinventarisatierapport is maar drie jaar geldig. Hier moet u rekening mee houden als u bezig bent met een langdurig project. Denk aan een sloop- of renovatieproject. Zodra dit termijn is overschreden, dient u het rapport aan te laten passen. 

Waarom een geldigheidsduur van 3 jaar?

Een asbestinventarisatierapport bestaat uit kloppende informatie, die uit een grondig onderzoek is ontstaan. Toch is het onderzoek een momentopname en heeft daarom een geldigheidsduur. Zo kan het zijn dat de wetgeving is veranderd tijdens een verbouwing of renovatie die langer duurt dan drie jaar. 

Om te voorkomen dat er toch resterende asbesthoudende materialen aanwezig zijn, is het verplicht om altijd een actueel en dus maximaal 3 jaar oud asbestinventarisatierapport te overleggen.

asbestrapport

Asbestinventarisatierapport verplicht bij sloopmelding

Een asbestinventarisatierapport is ook verplicht wanneer u een sloopmelding indient. Een sloopmelding is verplicht als er meer dan 10 kuub sloopafval vrijkomt óf wanneer er asbest wordt verwijderd. Deze sloopmelding kunt u aanvragen bij uw gemeente. Meer hierover vindt u in de wetgeving in het Bouwbesluit van 2012.

Boete bij het ontbreken van een asbestinventarisatierapport

Wij raden aan om goed op te hoogte te zijn van alle regels omtrent asbestinventarisatie en asbestsanering. Zodra u niet goed op de hoogte bent en u zich niet aan de regels houd, kunt u behoorlijke boetes oplopen. Dit kan oplopen tot duizenden euro’s, of u nu bedrijfsmatig of particulier met asbest te maken heeft. Als u zonder melding en/of zonder inventarisatie asbest verwijdert heeft dat niet alleen gevolgen voor uw portemonnee, maar ook brengt u uw omgeving in gevaar. ‘Volg de regelgeving’ is dus ons dringend advies!

Asbestinventarisatiebedrijf inschakelen?

Bent u op zoek naar een gecertificeerd asbestinventarisatie bedrijf die gespecialiseerd is in asbest inspecties? U gaat renoveren of verbouwen en heeft het vermoeden dat er asbest aanwezig is? Is het pand gebouwd voor het jaar 1994? Dan is het van belang om zo snel mogelijk een asbestrapport op te laten stellen. JongDijk kan u in contact brengen met verschillende bedrijven in Nederland. Neem gerust contact met JongDijk, dan schakelen wij snel een asbestinvenratisatiebureau voor u in.

Scroll naar boven