Hechtgebonden asbest, wat is het en hoe is het te herkennen?

Wat is hechtgebonden asbest?

Wegens de gezondheidsrisico’s die asbest met zich mee kan brengen, raden wij u altijd aan om asbest te laten verwijderen door een professional. Toch is er één soort asbest wat u als particulier zelf mag verwijderen en dat is hechtgebonden asbest, ook wel vaste of gebonden asbest genoemd. Maar hoe herkent u dit type en waar vindt u vaste asbest in uw woning of bedrijfspand? 

Zo werkt JongDijk

Wat is hechtgebonden of vaste asbest?

Asbest is een gesteente wat bestaat uit taaie en onbrandbare vezels, ook wel beter bekend als asbestvezels. Hechtgebonden asbest heeft als kenmerk dat het is verwerkt in andere materialen.  De meest bekende toepassing van vaste asbest zijn golfplaten en dakpannen. De reden dat hierbij asbest werd toegepast heeft ermee te maken dat de materialen hierdoor vuurvaster en sterker werden. Bovendien is asbest goedkoop en kan het daardoor eenvoudig op grote school worden toegepast. 

Toepassingen van hechtgebonden asbest in huis

Gezien asbest in de 20ste eeuw als een soort wondermiddel werd beschouwd, is het vrijwel overal in huis terug te vinden. Daar staat tegenover dat wegens slijtage van de woning asbestproducten reeds verwijderd kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat u oude vloedbedekking als vinyl heeft verwijderd. Plekken waar u nog meer gebonden asbest zou kunnen aantreffen zijn rioolbuizen, waterleidingen, vensterbanken en schouwen. Let op, ook losse elementen als bloembakken of tuintegels kunnen asbest bevatten. 

Bij welk soort vaste asbest moet u uitkijken?

Voorheen werd er ook asbest toegepast bij kits en lijm. In sommige gevallen valt dit ook onder hechtgebonden asbest, maar niet altijd. Bij twijfel raden we u aan om dit soort toepassingen door een gecertificeerd asbestbedrijf te laten verwijderen. Mocht u het toch zelf gaan verwijderen en het blijkt om losse asbest te gaan, dan zorgt dit niet alleen voor problemen bij het afvoeren ervan maar kan dit ook nare gevolgen hebben voor uw gezondheid. 

Moet hechtgebonden asbest worden verwijderd?

Heeft u hechtgebonden asbest aangetroffen, dan hoeft u dit in principe niet direct te laten verwijderen. Dit geldt echter alleen wanneer de asbest in goede staat verkeerd. Op termijn zal het asbest waarschijnlijk alsnog weggehaald moeten worden, bijvoorbeeld omdat u gaat verbouwen, renoveren of uw woning gaat verkopen. Verkeerd de asbest in slechte staat, dan dient het direct verwijderd te worden. 

Mag u hechtgebonden asbest zelfstandig verwijderen?

Als particulier mag u zelf hechtgebonden asbest verwijderen, mist het in goede staat verkeerd. Zo niet, dan valt het materiaal onder semi-hechtgebonden asbest en dit mag alleen verwijderd worden door een erkende asbestverwijderaar. 

Gaat u toch zelf aan de slag, dan kunt u het best vooraf de nodige stalen laten nemen en een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Zo’n asbesttest is belangrijk voor u en eventuele aannemers. Bij de verwijdering zelf raden wij u aan beschermende kleding te dragen en geen elektrische werktuigen als slijpschijven of boormachines te gebruiken. Sinds kort is het mogelijk een asbestpakket te kopen met daarin alles wat u nodig heeft om uzelf te beschermen tegen asbest. 

Subsidie aanvragen bij gemeenten

Heeft u asbest aantroffen, dan hoeft het niet te betekenen dat u de kosten voor de sanering zelf hoeft te dragen. Sommige gemeenten hebben namelijk budget hiervoor beschikbaar in het kader van energiezuiniger wonen. 

Met de EnergieSubsidiewijzer kunt u eenvoudig en snel controleren of uw gemeente het verwijderen van asbest subsidieert. Bij de beschikbare subsidies vindt u een overzicht waarin u kunt zien wat de voorwaarden van het ontvangen van de subsidie zijn en om wat voor bedrag het gaat. Bovendien ziet u in een oogopslag waar u de subsidie kunt aanvragen. 

Asbest verwijderen door professionals

Veiligheid, teamwork en hard werken, dat is JongDijk. Wij zijn een vakkundig en professioneel bedrijf, gespecialiseerd in asbestsanering voor bedrijven en particulieren. Onze medewerkers beschikken over de nodige certificaten en zijn op de hoogte van de laatste technieken en regelgeving. Bovendien voldoet het materiaal waar we de saneringen mee uitvoeren te allen tijde aan de milieu- en veiligheidseisen. We zijn dan ook niet voor niets uitgegroeid tot een gevestigde naam binnen de saneringsbranche. 

Heeft u te maken met asbest in uw woning of kantoorpand? Neem dan contact op met onze specialisten. Wij verwijderen vakkundig en bovenal veilig het asbest. 

Hulp nodig?

Asbest is zeer lastig te herkennen. Twijfelt u over de aanwezigheid van asbest? Neem dan contact op met het team van JongDijk. 

Hebben wij het vermoeden dat er sprake is van asbest, dan adviseren wij om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. 

Hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest laten verwijderen?

JongDijk Asbestsanering is gespecialiseerd in het verwijderen van zowel hechtgebonden als niet-hechtgebonden asbest.

Scroll naar boven