Risicoklassen asbest

Elk asbesthoudend materiaal is gevaarlijk voor de gezondheid, maar er zijn een aantal gradaties. Om dit onderscheid te maken zijn er asbest risicoklassen in het leven geroepen. Van hoeveel gevaar er sprake is, is afhankelijk van het soort asbest en de manier waarop deze verwerkt is. 

3 type asbest risicoklassen

In 2006 zijn er nieuwe regels bepaald met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van asbest. De belangrijkste wijziging betreft het toekennen van zogenaamde risicoklassen van blootstelling bij het verwijderen van asbesthoudende materialen.

Door het SC-540 – gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijf wordt een risicobeoordeling gemaakt (asbestbronnen worden ingedeeld in risicoklassen). De resultaten worden opgenomen in het asbestinventarisatierapport. Voor het bepalen van de risicoklasse wordt gebruik gemaakt van het door TNO ontwikkelde SMART-systeem.

Hoe hoger de risicoklasse des te meer veiligheidsmaatregelen er getroffen dienen te worden.

Er zijn drie verschillende risicoklassen te onderscheiden: risicoklasse 1, 2 en 2A. De eerste vormt het minst hoge risico voor de gezondheid. Lees op deze pagina meer over de verschillende typen en hoe schadelijk deze zijn. 

Asbest Risicoklasse 1

Het type Risicoklasse 1 is een laag risico. Een asbesttoepassing moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in type 1 te vallen:

Hierbij zijn de volgende zaken van toepassing:

De asbestconcentratie die vrijkomt tijdens het saneren mag niet uitkomen boven de grenswaarde van <2.000 vezels/m³;
Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding, geschikt voor het werken met asbest, te worden gedragen. Deze kan bestaan uit een afspoelbare (vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarzen of uit wegwerpoverschoenen en -overall;
Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen;
Het werk moet gemeld worden aan de Arbeidsinspectie, Gemeente en Certificerende Instelling;
Asbestafval dient conform de geldende regels te worden verwerkt.
Indeling in risicoklasse 1 zal plaatsvinden bij hechtgebonden asbesthoudende materialen, die niet aangetast of verweerd zijn en die zonder verspanende bewerkingen en/of breuk te verwijderen zijn.

Voorbeelden van toepassingen zijn:

 • Losse plantenbakken
 • Losse plaat (in bv. een watermeterput)
 • Pakking in CV-installatie

Mag u zelf risicoklasse 1 asbest verwijderen?

Als u er naar aanleiding van een asbestinventarisatie zeker van bent dat u te maken hebt met asbest risicoklasse 1, dan mag u de asbest zelf verwijderen. Wel moet u deze werkzaamheden altijd melden bij de Inspectie SZW. Ga wel altijd vakkundig te werk en lees u goed in.

Asbest Risicoklasse 2

Het type Risicoklasse 2 is een normaal risico. Een asbesttoepassing moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in type 2 te vallen.

Hierbij zijn de volgende zaken van toepassing:

Asbest ingedeeld in risico klasse 2 zijn hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen. Als er sprake is van risico klasse 2 kan eenbreuk tijdens het saneren niet worden uitgesloten en bestaat er dus een reële kans op vrijkomen van asbeststof boven de grenswaarde van 0,01 tot 1 vezels/cm3 (10.000 tot 1.000.000 vezels/m3).

Uitsluitend SC-530 gecertificeerde bedrijven zijn bevoegd asbest met risicoklasse 2 te saneren. Bij de sanering van asbest in deze klasse moeten er uitgebreide beschermingsmaatregelen genomen worden. Zo is er naast beschermende kleding en schoeisel ook een decontaminatie-unit nodig. Ook moet er altijd een Deskundig Toezichthouder asbestverwijdering aanwezig zijn en moet de locatie waar de asbest is verwijderd na de werkzaamheden door een onafhankelijke inspecteur gecontroleerd worden.

Voorbeelden van toepassingen zijn:

 • vinylzeil
 • golfplaatmateriaal
 • colovinyltegels en bitumen lijmlaag
 • vlak plaatmateriaal
 • vensterbanken.

 

Asbest Risicoklasse 2A

 • Het type Risicoklasse 2a is een normaal risico. Een asbesttoepassing moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in type 2a te vallen.

Hierbij zijn de volgende zaken van toepassing:

Asbest ingedeeld in risico klasse 2 zijn niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen. Als er sprake is van risico klasse 2 kan een breuk tijdens het saneren niet worden vermeden en is de kans op het vrijkomen van asbeststof boven de grenswaarde van 0,01 tot 1 vezels/cm3 (10.000 tot 1.000.000 vezels/m3) vrijwel zeker. 

Uitsluitend SC-530 gecertificeerde bedrijven zijn bevoegd asbest met risicoklasse 2a te saneren. Net zoals bij de sanering van asbest in risicoklasse 2 moeten er ook in deze risicoklasse uitgebreide beschermingsmaatregelen genomen worden. Zo is er naast beschermende kleding en schoeisel ook een decontaminatie-unit nodig. Ook moet er altijd een Deskundig Toezichthouder asbestverwijdering aanwezig zijn en moet de locatie waar de asbest is verwijderd na de werkzaamheden door een onafhankelijke inspecteur gecontroleerd worden.

Voorbeelden van toepassingen zijn:

 • spuitasbest; (amosiet plaatmateriaal tegen dakbeschot)
 • asbesthoudende isloatiematerialen (leidingisolatie, koord)
 • niet-hechtgebonden asbesthoudende resten of besmettingen
 • niet-hechtgebonden asbesthoudende plaatmateriaal (amosiet)

 

Door wie wordt een risicoklasse bepaald?

In welke risicoklasse de aanwezige asbest in of rondom uw woning of bedrijfspand valt wordt bepaald tijdens een asbestinventarisatie.

Bij een asbestinventarisatie wordt nagegaan of er asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden, wat de staat is van het materiaal en binnen welke risicoklasse de asbest valt.  

Een volledige asbestinventarisatie bestaat uit een deskresearch, een inspectie van het volledige gebouw in combinatie met monstername en analyse en een rapportage.

Hulp nodig?

Twijfelt u of er sprake is van asbest in uw woning of bedrijfpand? Neem dan contact op met JongDijk. Wij helpen u graag. 

Als wij het vermoeden hebben dat het om asbesthoudende materialen gaat, dan is ons advies om door een onafhankelijk bedrijf een asbestinventarisatie te laten doen. Lees meer over asbestinventarisatie.

Meer lezen over asbest?

Wat is asbest?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Soorten asbest

Jongdijk Asbestsanering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Is asbest gevaarlijk?

asbestinventarisatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll naar boven