Kunt u asbest herkennen met een aansteker?

Asbest, een mineraal dat decennialang in de bouwsector werd toegepast vanwege zijn brandwerende eigenschappen, blijft een zorgwekkend onderwerp vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt. Mensen die betrokken zijn bij renovatie- of sloopwerkzaamheden moeten zich bewust zijn van de aanwezigheid van asbest om gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Er wordt soms geprobeerd om asbest te herkennen met een aansteker, ook wel de vlamtest genoemd. Alhoewel deze methode misschien in de volksmond bekend is, is het cruciaal om daar niet blindelings op te vertrouwen. JongDijk Asbestsanering vertelt u hier graag meer over.

Wat is asbest?

Asbest is een mineraal dat van nature voorkomt en decennialang werd gebruikt in de bouw vanwege zijn unieke eigenschappen. Het bestaat uit microscopisch kleine vezels en staat bekend om zijn hittebestendigheid, flexibiliteit en isolerende vermogen. Door deze eigenschappen werd asbest veelvuldig toegepast in bouwmaterialen zoals isolatie, dakbedekking, en tegels. Asbest is afgeleid vanuit het Grieks “asbestos”. Het betekent letterlijk onverwoestbaar. Deze benaming weerspiegelt de eigenschappen van het mineraal. 

Asbest herkennen aan de geur?

Dit is niet mogelijk, want asbest is geurloos en geeft geen specifieke geur af die onderscheidend is. De gevaarlijke eigenschappen van asbest zijn gerelateerd aan de microscopisch kleine vezels die vrijkomen wanneer asbesthoudende materialen beschadigd of verstoord worden. Deze vezels zijn echter niet ruikbaar met de neus. Daarnaast heeft asbest in de meeste gevallen ook geen specifieke kleur. Dit maakt het moeilijk waarneembaar met het oog. Om deze redenen is het moeilijk om asbest te herkennen. Bij blootstelling aan asbestvezels kunnen er ernstige gezondheidsrisico’s ontstaan, zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. 

Asbest herkennen geur

Asbest testen met een aansteker

Hoewel wij sterk afraden om te vertrouwen op het testen met een aansteker, kan het wel een test zijn om te proberen. Hierbij een algemene beschrijving van hoe de tekst wordt uitgevoerd:

  • Voorbereiding van het monster: Pak bijvoorbeeld een stukje isolatiemateriaal of een vezelig fragment. 
  • Blootstelling aan vuur: Dit stukje wordt vervolgens blootgesteld aan een open vlam, zoals die van een aansteker. Dit wordt gedaan om te observeren hoe het materiaal reageert op de hitte.
  • Analyse van de resultaten: Als het materiaal niet lijkt te branden, kan het waarschijnlijk gaan om asbest.

Het is belangrijk om te onthouden dat er goed omgegaan moet worden met de mogelijke aanwezigheid van asbest. Bent u er niet zeker van? Laat het testen door gecertificeerde professionals. 

Soorten asbest

Asbest kan verdeeld worden in twee hoofdgroepen, waarbij chrysotiel en amfibole asbestvezels de meest voorkomende typen zijn. Het merendeel van het gebruik van asbest bestaat uit chrysotiel, ook wel bekend als wit asbest en bedraagt ongeveer 90% van het totaal. Chrysotiel heeft een spiraalvormige structuur en staat bekend om zijn flexibiliteit. Het werd vaak toegepast in een breed scala van bouwmaterialen, zoals cementproducten, golfplaten en isolatie. 

Amfibole bestaat uit vezels zoals crocidoliet (blauw asbest), amosiet (bruin asbest), anthophylliet, tremoliet en actinoliet. Hoewel amfibole minder vaak zijn gebruikt dan chrysotiel, worden ze als gevaarlijker beschouwd vanwege hun langere, dunne, naaldachtige structuur. Hierdoor kunnen ze dieper in de longen doordringen bij inhalatie. De soorten asbest variëren in hun eigenschappen en toepassingen. Echter delen ze allemaal het potentieel schadelijke effect op de gezondheid bij blootstelling. 

asbest vezelplaat

Het belang van professioneel advies

Een gecertificeerd bedrijf is gespecialiseerd in het veilig en nauwkeurig identificeren van asbest. Er worden hiervoor geavanceerde technieken, zoals monsterafname, gebruikt om de aanwezigheid met zekerheid vast te stellen. Ga nooit zomaar uit van een simpele test. Asbest brengt diverse gevaren met zich mee en daarom is het belangrijk dat het serieus wordt genomen. 

In geval van de aanwezigheid van asbest kunt u vertrouwen op de professionele diensten van JongDijk Asbestsanering. Wij zorgen voor een veilige en effectieve verwijdering. Ons ervaren team is volledig toegerust om met de hoogste normen op het gebied van veiligheid en naleving te werken.

Scroll naar boven