Per ongeluk asbest gesloopt, wat nu?

Wellicht heeft u zojuist een huis of pand gekocht en bent u van plan om te verbouwen. Tijdens dit proces is per ongeluk asbest gesloopt. Dit roept natuurlijk de vraag op: wat nu? Bij JongDijk Asbestsanering delen we graag inzichten over de risico’s van asbest en bieden we praktische tips voor het geval u asbest ontdekt tijdens uw verbouwing.

De risico's van asbest

De gezondheidsrisico’s verbonden aan asbest zijn aanzienlijk, vooral wanneer de vezels worden ingeademd. Deze microscopisch kleine vezels kunnen gemakkelijk losraken van asbesthoudend materiaal wanneer het wordt bewerkt of beschadigd. Dit vormt een potentieel gevaar voor degenen die in de buurt zijn en de vezels inademen. Echter, is het belangrijk om op te merken dat de gevolgen van blootstelling aan asbestvezels zich meestal niet onmiddellijk voordoen. De ernst van de risico’s hangt af van factoren zoals de duur van de blootstelling en de concentratie van de vezels. 

Bij het eenmalig inademen is er geen reden tot paniek. De kans is erg klein dat u hier ziek van raakt. Wat veel mensen niet weten is dat er asbest in de buitenlucht rondzweeft. Iedereen ademt als ware elke dag een beetje asbest in. Af en toe kunnen er dagen tussen zitten dat u meer heeft ingeademd, denk aan in de buurt zijn van een brand waarbij asbest materialen aanwezig waren of tijdens het klussen. De kans op ziek worden als gevolg van deze incidentele blootstellingen is niet tot minimaal aanwezig. 

Wanneer u maanden tot jaren veel asbestvezels heeft ingeademd is de kans op het krijgen van kanker op een latere leeftijd aanwezig. Denk hierbij aan het krijgen van asbestose, longkanker en mesothelioom. De periode van inademing tot het krijgen van de ziekte zit vaak een lange tijd tussen. Het krijgen van mesothelioom kan zelfs 10 tot 60 jaar duren. 

Wat als u in aanraking bent gekomen met asbest?

Wanneer u per ongeluk asbest heeft gesloopt en daardoor in aanraking bent gekomen is er niet direct reden tot paniek maar is het wel raadzaam om passende maatregelen te nemen. Dit is belangrijk om zo verdere blootstelling te voorkomen. Hierbij zijn enkele stappen die u kunt nemen: 

1. Stop direct waar u mee bezig bent: Verder gaan met het bewerken of het beschadigen van asbest leidt tot een toeneming in blootstelling.
2. Voorkom verdere verspreiding: Voorkom dat asbest zich verder in de woning of het pand kan verspreiden. Wij raden aan om indien mogelijk uw kleding te verwijderen en in een luchtdichte plastic zak te plaatsen. Tevens is het absoluut af te raden om het zelf op te ruimen met huis tuin en keuken materiaal.
3. Meldt de aanwezigheid van asbest: Wanneer u niet de eigenaar bent van het pand of de woning is het essentieel om dit direct te melden en passende vervolgstappen te nemen. De verantwoordelijke voor het pand moet ervoor zorgen dat het probleem opgelost wordt. Wij raden u aan om het door een gespecialiseerd asbestsanering bedrijf te laten verwijderen. 

Helaas zijn er geen medische testen beschikbaar om erachter te komen hoeveel asbest u heeft ingeademd. 

Waar zit het asbest precies?

Asbest werd vroeger vaak gebruikt in diverse bouwmaterialen vanwege de gunstige eigenschappen. Deze materialen omvatten onder andere:

  • Isolatiemateriaal rond leidingen, boilers en verwarmingsinstallaties.
  • Vinyl vloertegels en de lijm die wordt gebruikt om ze op hun plaats te houden.
  • Plafond- en wandpanelen, inclusief akoestische plafondtegels.
  • Dakbedekking en dakisolatie.
  • Spuitasbest, gebruikt als brandwerende coating op stalen constructies.
  • Asbestcementproducten, zoals golfplaten, leien en pijpen.

Dit materiaal kan zich vaak onopgemerkt in gebouwen bevinden, wat het identificeren van asbest moeilijk maakt. Daarom is het verstandig om een asbestinventarisatie uit te laten voeren voordat er werkzaamheden worden verricht die het materiaal kunnen verstoren.

Tips: wat doen als u asbest heeft gevonden?

U heeft het asbest in uw pand of woning aangetroffen. Om ervoor te zorgen dat asbest geen gevaar vormt, is het belangrijk om het niet te beschadigen. Vermijd het boren van gaten in asbest of het afzagen van stukken ervan. Als het asbest hechtgebonden is, kan het meestal veilig ter plaatse blijven. Voor niet-hechtgebonden asbest is het aan te raden om het af te dekken of te laten verwijderen door een specialist. In het geval van asbest in uw dak, is het verstandig om het zo snel mogelijk te laten vervangen. Om goed geïnformeerd te zijn over welke materialen in uw huis asbest bevatten, is het aan te bevelen om een inventaris op te stellen.

Weet u nog niet helemaal zeker of het echt om asbest gaat? Bent u daarnaast benieuwd naar de wet-en regelgeving, dan is het ook een mogelijkheid om de stappen via de Rijksoverheid te volgen. Hierin zijn de volgende punten vermeldt:

  • Is er asbest aanwezig? Om zeker te weten of het echt om asbest gaat
  • Moet het worden weggehaald?
  • Wie is er verantwoordelijk voor het weghalen?
  • Wie moet er betalen voor de asbestsanering?
asbest vezelplaat

Asbest veilig laten verwijderen

Het veilig verwijderen van asbest vereist specifieke expertise en naleving van strikte veiligheidsvoorschriften. In sommige gevallen is het zelfs wettelijk verboden om asbest zelf te verwijderen vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt. Daarom is het altijd raadzaam om een professioneel asbestsaneringsbedrijf in te schakelen om deze taak uit te voeren. Specialisten beschikken over de nodige training, ervaring en middelen om de asbest op een veilige en gecontroleerde manier te verwijderen. Hierdoor wordt de blootstelling aan asbestvezels tot een minimum beperkt.

Heeft u per ongeluk asbest gesloopt of heeft u het asbest op een andere manier ontdekt? Schakel de hulp van JongDijk Asbestsanering in. Wij helpen u graag in het verwijderen van asbest. 

Scroll naar boven